ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์

We have 1 guest online

แบบสอบถาม

นักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทใดมากที่สุด
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

28792
TodayToday88
YesterdayYesterday73
This WeekThis Week313
This MonthThis Month1855
All DaysAll Days28792

thai clock

Welcome to the Frontpage
หน้าหลัก PDF Print E-mail
Written by Nitchanan   
Monday, 18 June 2012 07:00

.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 


..........................................................................................................................................................

 

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

คลิกเพื่อดู

1

12 พฤศจิกายน 2556

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

รอบคัดเลือก

ภาพกิจกรรม

2

12 พฤศจิกายน 2556

การประเมินโครงการอ่านสร้างสุข

ภาพกิจกรรม

3

18 พฤศจิกายน 2556

การประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพกิจกรรม

4

21 พฤศจิกายน 2556

การประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาพกิจกรรม

5

27 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนวิชูทิศ ได้รับรางวัล ดีเด่น

โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน

ภาพกิจกรรม

6

30 พฤศจิกายน 2556

การแข่งขัน BMA TOP TALENT 2013

รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงแรมบางกอกพาเลต

ภาพกิจกรรม

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

คลิกเพื่อดู

1

1 ธันวาคม 2556

กิจกรรมเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา

ภาพกิจกรรม

2

3 ธันวาคม 2556

พิธีเปิดห้องน้ำนักเรียนอนุบาล

ภาพกิจกรรม

3

4 ธันวาคม 2556

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

4

16 ธันวาคม 2556

มอบรางวัลการประกวดสื่อการสอน

และโครงงานนักเรียน ระดับเครือข่ายที่ 15

(เขตดินแดง และ เขตห้วยขวาง)

ภาพกิจกรรม

 

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

คลิกเพื่อดู

1

3 มกราคม 2557

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

ภาพกิจกรรม

2

10 มกราคม 2557

การแข่งขันกีฬาสีพิกุลเกมส์

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ภาพกิจกรรม

3

21 มกราคม 2557

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

รอบชิงชนะเลิศ

ภาพกิจกรรม

4

21 มกราคม 2557

มอบรางวัลห้องเรียนคุณมาตรฐาน(ธงทอง)

ภาพกิจกรรม

5

23 มกราคม 2557

มอบรางวัลแก่ครูและนักเรียน การประหยัด

อดออม ในโครงการธนาคารโรงเรียน

โดยธนาคารออมสิน

ภาพกิจกรรม

6

27 มกราคม 2557

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพกิจกรรม

7

29 มกราคม 2557

การประเมินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก

และเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม

8

30 มกราคม 2557

การแสดงดนตรี โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

wichutit consert

ภาพกิจกรรม

9

30 มกราคม 2557

กิจกรรมสวัสดิภาพสัตว์

ภาพกิจกรรม

 

 

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

คลิกเพื่อดู

1

13 กุมภาพันธ์ 2557

การประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวิชูทิศ

ภาพกิจกรรม

2

13 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา

ภาพกิจกรรม

3

28 กุมภาพันธ์ 2557

มอบรางวัลเด็กดี มีสัมมาคารวะ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ภาพกิจกรรม

4

28 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลยอดนักอ่าน
ประจำปีการศึกษา 2556
เด็กหญิงวรรณชนก ชูแก้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ภาพกิจกรรม

5

28 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบของที่ระลึก

แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
เนื่องในโอกาสผ่านการฝึกประสบการณ์สอน

ณ โรงเรียนวิชูทิศ

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

......................................

Last Updated ( Sunday, 02 March 2014 14:19 )
 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review