อัพเดทเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 - 08:12 น.

ภาพกิจกรรม | โรงเรียนวิชูทิศ
โรงเรียนวิชูทิศ 4095/1 ซ.ประชาสงค์เคราะห์ 13 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2246-1551 โทรสาร 0-2246-1551 Email : wichutit_wct@hotmail.com