อัพเดทเมื่อ 21 มกราคม 2563 - 12:12 น.

ภาพกิจกรรม :ในนามคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวิชูทิศ ขอขอบคุณTMB กับ โครงการ Make The Difference เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับ เด็กๆ25-05-2019
โรงเรียนวิชูทิศ 4095/1 ซ.ประชาสงค์เคราะห์ 13 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2246-1551 โทรสาร 0-2246-1551 Email : wichutit_wct@hotmail.com