อัพเดทเมื่อ 21 มกราคม 2563 - 12:12 น.

ภาพกิจกรรม :โรงเรียนวิชูทิศ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นายธนาวุธ สุขภูวงศ์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น28-05-2019
โรงเรียนวิชูทิศ 4095/1 ซ.ประชาสงค์เคราะห์ 13 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2246-1551 โทรสาร 0-2246-1551 Email : wichutit_wct@hotmail.com