อัพเดทเมื่อ 21 มกราคม 2563 - 12:12 น.

ภาพกิจกรรม :นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และท่านเลขา สนศ. เข้ามาตรวจเยี่ยมห้องเรียนกีฬาและให้กำลังใจคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ26-06-2019
โรงเรียนวิชูทิศ 4095/1 ซ.ประชาสงค์เคราะห์ 13 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2246-1551 โทรสาร 0-2246-1551 Email : wichutit_wct@hotmail.com