อัพเดทเมื่อ 21 มกราคม 2563 - 12:12 น.

ภาพกิจกรรม :ท่าน ผอ.พรณิชา ชาตะพันธุ์ ผู้บริหาร ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน โรงเรียนวิชูทิศ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี06-07-2019
โรงเรียนวิชูทิศ 4095/1 ซ.ประชาสงค์เคราะห์ 13 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2246-1551 โทรสาร 0-2246-1551 Email : wichutit_wct@hotmail.com