อัพเดทเมื่อ 21 มกราคม 2563 - 12:12 น.

ภาพกิจกรรม :รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและติดตามงานในโครงการพระราชดำริ ณ โรงเรียนวิชูทิศ ในวันที่ 12 กรกฎาคม นี้04-07-2019
โรงเรียนวิชูทิศ 4095/1 ซ.ประชาสงค์เคราะห์ 13 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2246-1551 โทรสาร 0-2246-1551 Email : wichutit_wct@hotmail.com