photo_library

ภาพกิจกรรม

16 พฤษภาคม 2562

นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตดินแดง และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดง พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียน เนื่องในวันแรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

comment

Comments