photo_library

ภาพกิจกรรม

7 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวิชูทิศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอาหาร ในงาน "วันสหกรณ์นักเรียน” จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์

comment

Comments