photo_library

ภาพกิจกรรม

27 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น อ.1-ม.6 ได้นำพานมาขอขมาบูชาครูตามธรรมเนียมประเพณี และท่านผู้อำนวยการพรณิชา ชาตะพันธุ์ ได้ให้โอวาทกับนักเรียนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี

comment

Comments