photo_library

ภาพกิจกรรม

6 กรกฎาคม 2562

ท่าน ผอ.พรณิชา ชาตะพันธุ์ ผู้บริหาร ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน โรงเรียนวิชูทิศ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

comment

Comments