อัพเดทเมื่อ 21 มกราคม 2563 - 12:12 น.

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในสถานการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และนักเรียนที่จะสมัครเรียนทุกระดับชั้นสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์คลิก >>>  https://docs.google.com/forms/d/1gwj6mkD4DaiccOsLiltHvoGhMArM3SN5fJcXICgj_po/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR3xGdFggNIFNBOGnlKkdELilFnEDXBJrsuv4rkFZMWj33Ii4W4Sypr0dUIความคิดเห็น
โรงเรียนวิชูทิศ 4095/1 ซ.ประชาสงค์เคราะห์ 13 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2246-1551 โทรสาร 0-2246-1551 Email : wichutit_wct@hotmail.com