description

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2563

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ผลสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูง


 

 

 

 

     อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ผลสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา และมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ

1. เด็กชายเมธัส พรหมดวง

2. เด็กชายอณัจชัย บรรจงดัด

 comment

Comments