description

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2563

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ผลการสอบ NT ระดับชั้น ป.3 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด​กรุงเทพมหานคร ​โดยอยู่ในลำดับที่​ 39​ จาก​ 431 โรงเรียนในสังกัดฯ และสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 วิชา


 
comment

Comments