description

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2563

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาววิชูทิศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน​ทั้ง 5 คน​ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563


 

 
comment

Comments