description

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 พฤษภาคม 2563

ท่านขจิต​ ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร​ รองฯ​ ชุลีพร​ วงษ์พิพัฒน์​ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศศิชา​ ทับทิม


ท่านขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รองฯ ชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการ กพด. ให้นโยบายการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวิชูทิศ

 

 
comment

Comments